Als je je aanmeldt, plan ik eerst een kennismakingsgesprek. Dan kunnen we van beide kanten kijken of er een match is. Wil je bij mij een traject volgen? Kan ik jou bieden wat jij nodig hebt?

Als we besluiten een traject in te gaan, kijk ik naar wie jij bent als persoon. Waar loop je tegenaan? Waar komt het vandaan? Wat wil je veranderen? Dat wil ik in kaart brengen en op basis daarvan samen met jou doelen opstellen om aan te werken. We zullen regelmatig evalueren hoe het gaat en of we nog met de goede dingen bezig zijn.

Ik werk krachtgericht. Samen met jou wil ik kijken naar wat er in jou zit als persoon aan kwaliteiten en mogelijkheden en hoe je jouw unieke leven kan leven. Hoe kan jij je kwaliteiten en mogelijkheden inzetten om datgene waar je tegenaan loopt in het leven te hanteren? Ik sta daarin naast je, zodat jij kan doen wat nodig is om te helen. Want ik geloof, en dat is ook mijn ervaring,  dat ieder mens de kracht en mogelijkheden bezit om zijn eigen problemen op te lossen, sterker te worden en tot zijn recht te komen.

BEELDBELLEN MOGELIJK

Praktijk Mariëlle heeft ruime ervaring met sessies via beeldbellen. Dit is een goed alternatief, indien een fysieke ontmoeting niet mogelijk of wenselijk is. Wetenschappelijk is aangetoond, dat de therapie of coaching via beeldbellen net zo effectief is.

 INTEGRATIEVE BENADERING

Mijn werkwijze onderscheidt zich doordat ik werk vanuit een integratieve benadering. Daar bedoel ik mee, dat ik naar jou kijk als mens in zijn geheel. Je mens-zijn heeft verschillende dimensies, lichamelijk, psychisch, sociaal, spiritueel. Deze dimensies zijn met elkaar verbonden. Wanneer op één van deze gebieden problemen ontstaan, heeft dat invloed op de andere gebieden en belemmert dat je gezond functioneren. Denk bijvoorbeeld aan stress, die vermoeidheidsklachten veroorzaakt. Door de vermoeidheid spreek je minder vaak af met vrienden, wat maakt dat die relaties onder druk komen te staan.

Zo kan je als mens uit verbinding raken met iets van jezelf. Er is bijvoorbeeld geen verbinding tussen hoofd en hart of er is geen verbinding met je lichamelijke kant, doordat je signalen negeert. Je kunt ook uit verbinding raken met een ander. Integratieve coaching en therapie is erop gericht de verloren of beschadigde verbinding weer te herstellen en te integreren in het geheel.

De integratieve benadering houdt ook in, dat ik verschillende inzichten en technieken uit diverse psychologische stromingen combineer. Ik geef therapie op maat. Jij bent het startpunt van het plan van aanpak. Ik kijk wat jij als persoon en met jouw hulpvraag op dit moment nodig hebt. Daarbij maak ik, naast de gesprekken die we voeren, gebruik van verschillende methodes en technieken. Bijvoorbeeld: ontspanningsoefeningen, cognitietraining, actieve imaginatie en EMDR.

BEROEPSVERENIGING & REGELINGEN

Praktijk Mariëlle is geregistreerd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
Praktijk Mariëlle voldoet aan de WKKGZ, AVG, KMS en heeft algemene voorwaarden.

RBCZ-logo_CMYK_payoff

TARIEF

Het particulier tarief voor individuele therapie is € 92,50 per gesprek. Je kunt bij je ziektekostenverzekeraar informeren of zij een deel van de kosten vergoeden. Op basis van de AGB-codes zorgverlener en praktijk en de registraties bij NFG en RBCZ wordt door een groot aantal verzekeraars gedeeltelijk vergoed.

Voor de zakelijke markt kan een offerte aangevraagd worden.

Het tarief voor EFT relatietherapie is € 135,- per gesprek.

KLACHTEN

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over een behandeling die is aangeboden door Praktijk Mariëlle, dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van jou zelf. Dan hoop ik dat we dat in een gesprek samen kunnen oplossen. Mochten we er niet uitkomen, dan kan je een klacht indienen bij het NFG. Klik hier voor meer informatie daarover.